AKTUÁLNĚ NEJNIŽŠÍ CENY

+ učebnice s DVD ZDARMA jako dárek pro každého žáka
Pravidelně nová akční nabídka na facebooku.

Autoškola Praha - Školení řidičů

Aktuální nabídky školení pro více osob profesní průkazy a jejich pravidelné roční školení na dotaz

Školení řidičů dle platných právních norem se rozděluje do dvou základních skupin:

  • školení řidičů vozidel do 3500 kg (dříve tzv. referentské školení)
  • pravidelné profesní školení pro držitele profesních průkazů

Školení řidičů vozidel do 3500 kg (dříve tzv. referentské školení)

Na tento druh školení se naše firmy specializují již od r. 1991, takže s jeho prováděním mají naši kvalifikovaní lektoři obrovskou zkušenost. Patříme mezi nejzkušenější a vysoce kvalifikované subjekty, které tento druh školení řidičů provádějí. Přesto však tato školení provádíme za jedny z nejnižších cen na trhu.

Kdo, proč a jak často musí se musí tohoto školení účastnit ?

Povinnost zúčastnit se tohoto školení řidičů ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Dále nařízení vlády č. 168/2002 Sb., vyhlášky č. 108/1976 Sb.,vyhlášky 64/1987 Sb. a nařízení vlády č. 589/2006.
Působí to trochu zamotaně v praxi je to tak, že 1x za rok by se měli tohoto školení řidičů zúčastnit všichni, kteří řídí vozidlo v souvislosti s výkonem své práce tzn. samozřejmě zaměstnanci, kteří řídí služební vozidla, zaměstnanci používající svá soukromá vozidla pro pracovní účely,  OSVČ, i řidiči kteří řídí vozidla například pro potřeby nadací občanských sdružení apod. (s výjimkou situace, kdy takto činí bez nároku na jakoukoliv formu náhrady nákladů).

Proč nezvolit on line formu školení?

Především je třeba uvést, že online forma tohoto školení řidičů není nezákonná, ale výsledkem školení kromě toho, že se jeho účastníci dozvědí o změnách a novinkách v předpisech o provozu motorových vozidel, bezpečnosti práce při řízení vozidel, novinkách v poskytování první pomoci atd. Je také doklad o školení. U nás obdržíte  pro  každou  osobu doklad opatřený 2 originály razítek a vlastnoručním podpisem školitele. U online certifikátu je ten problém, že v případě jednání s policií, soudy, pojišťovnami, dopravními úřady, finančními úřady a dalšími je zcela na jejich libovůli, zda se s takovým certifikátem spokojí. V případě dokladu vydaného u nás se vám zaručujeme jeho právní nezpochybnitelnost!!! Školení provedeme dle Vašich požadavků ve Vašich prostorách nebo našich moderních učebnách.
Pochopitelně dle Vašich časových požadavků. Není problém ani školení řidičů o víkendu (např. v rámci výjezdních firemních školení). Zde je orientační ceník tohoto školení aktuální cenovou nabídku pro Vás zpracujeme na dotaz. Podle počtu účastníků a Vašich konkrétních požadavků.

Ceník školení

1 – 3 účastníků 420 Kč za osobu
3 – 5 účastníků 320 Kč za osobu
6 – 10 účastníků 250 Kč za osobu
11 – 30 účastníků 190 Kč za osobu
30 a více po vzájemné dohodě

 

Pravidelné profesní školení pro držitele profesních průkazů

Ve spolupráci s partnerským školicím střediskem pro Vás zajistíme také profesní školení řidičů pro pro řidiče vozidel skupin C, C+E, D, D+E nebo C1,C1+E,D1,D1+E. Školení nařizuje zákon 247/2000 sb. V rozsahu 7 hodin v kalendářním roce.

Získání profesního průkazu

Zajistíme také získání profesního průkazu pro všechny skupiny řidičských oprávnění. Aktuální cenovou nabídku přímo pro Vás zpracujeme na dotaz. Dle počtu účastníků Vašich časových požadavků apod.

Ceník

pravidelné 7 hodinové školení 1.200 Kč
získání profesního průkazu dle počtu a dalších Vašich požadavků po vzájemné dohodě


Těšíme se na využití našich služeb, které jsme pro Vás  připravili a ujišťujeme Vás, že uděláme naprosto vše pro Vaši maximální spokojenost.