Výcvik pro získání řidičského průkazu na skupinu "B" poskytujeme individuální tak jak to umožňuje zákon, jde o formu, kterou preferuje velká většina uchazečů o ŘP

zákon o autoškolách zná 2 typy výuky a výcviku kurz - což v praxi znamená, že skupina žáků se pravidelně 1-2 týdně schází na výuku teorie - o tento typ je zájem minimální pro jeho velkou časovou náročnost a nemožnost přizpůsobení individuálním potřebám jednotlivce

 

individuální výuku a výcvik také se označuje slovem dálkový. V praxi to znamená, že žák si z teorie domlouvá konzultace tak jak mu jeho čas umožňuje. Výcvik tedy praxe /především jízdy/ jsou pak v plném rozsahu jako u kurzu. Má to logiku neboť u teorie se počítá  s samostudiem, zatímco u praxe nic podobného zatím předpis\ neumožňují jako například ve Francii.  S TOUTO VARIANTOU SE U NÁS NYNÍ SETKÁTE KURZY NEOTVÍRÁME

 

 

 

 



 

"

"B" 

Závěrečné zkoušky

První zkouška zdarma
Opravná zkouška z pravidel 400,- Kč
Opravná zkouška z praktické jízdy 600,- Kč


V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat.
V cenících nejsou zahrnuty poplatky, které ze zákona hradí žadatel úřadu.

Všechny ceny obsahují kompletní výcvik pro danou skupinu řidičského oprávnění a učební manuály.

Jednotlivé jízdy navíc na přání žáka a kondiční jízdy

Skupina "B" 600,- Kč
Balíček 10x jízda skupina "B" 5000- Kč
Skupina "A" 1500- Kč
Skupina "C" 2000,- Kč
Skupina "D" 2000,- K


Nebojte se zavolejte přátelsky a v klidu Vás uvedeme mezi aktivní řidiče naše autoškola Perucká 1 Praha 2 má ideální polohu jak pro klidné rozježdění i přímé jízdy v nejhustším silničním provozu /Praha1,2,3/ . Jsou možné i kondiční jízdy /pro držitele řidičského průkazu/ a to i o víkendech a svátcích.